Body · Soul · Heart ❤

Blandade hälsotips

Känslornas kraft

“Känslorna är hemligheten”
Neville Goddard (1905-1972)

Du är en kännande varelse
Från den stunden då du föddes känner du alltid någonting, och det gör alla människor. Du kan stoppa dina medvetna tankar när du sover, men du kan aldrig sluta känna, för att känna är att vara levande. Du är en kännande varelse till din natur, och därför är det ingen slump att varje del av din mänskliga kropp är skapad så att du kan känna livet! Du har sinnen för syn, hörsel, lukt och beröring, så att du kan känna allting i livet. De är kännande sinnen, eftersom de gör det möjligt för dig att känna det du ser, känna det du hör, känna det du smakar och känna det du luktar på och rör vid. Hela din kropp är täckt med ett tunt lager hud, som är ett känselorgan, så att du kan känna allt. Hur du känner dig i varje ögonblick är viktigare ä någonting annat, för dina känslor i nuet skapar ditt liv.

Dina känslor är bränslet
Dina ord och tankar besitter ingen kraft alls utan dina känslor. Du tänker så många tankar på en dag som inte betyder någonting, eftersom många av dina tankar inte väcker någon stark känsla inom dig. Det som är viktigt är vad du känner!

Föreställ dig att dina tankar och ord är som ett rymdskepp, och att dina känslor är bränslet. Ett rymdskepp står stilla och kan inte göra någonting utan bränsle, eftersom bränslet är den kraft som lyfter rymdskeppet. Det är samma sak med dina tankar och ord. Dina tankar och ord är som farkoster som inte kan komma någonvart utan dina känslor, eftersom känslorna ör den kraft som lyfter dina tankar och ord.

Om du tänker: “Jag står inte ut med min chef”, ger den tanken uttryck för en starkt negativ känsla som du har inför din chef, och du sänder ut den negativa känslan. Som ett resultat av det kommer din relation till din chef att bli ännu sämre.
Om du tänker: “Jag arbetar tillsammans med fantastiska människor”, uttrycker dina ord den positiva känsla du har inför de människor du arbetar tillsammans med och du sänder ut den positiva känslan. Som ett resultat av det kommer dina relationer till dina kollegor att bli bättre.

Bra och dåliga känslor
Liksom med allt annat i livet kan dina känslor antingen vara positiva eller negativa, du har bra känslor eller dåliga känslor. Alla positiva känslor kommer från kärlek! Alla negativa känslor kommer från brist på kärlek. Ju bättre du mår, som när du känner dig glad, desto mer kärlek sänder du ut. Ju mer kärlek du ger, destom mer får du ta emot. Ju sämre du mår, som när du känner dig förtvivlad och uppgiven, destom mer negativitet sänder du ut. Ju mer negativitet du sänder ut, desto mer negativitet får du tillbaka i livet. Anledningen till att du mår så dåligt av negativa känslor är att kärleken är den positiva kraften i livet, och negativa känslor har inte så mycket kärlek i sig!

– Ju bättre du mår desto bättre blir livet!

– Ju sämre du mår desto sämre blir livet – tills du förändrar dina känslor!

När du mår bra tänker du också automatiskt bra tankar. Du kan inte må bra och samtidigt ha negativa tankar! På samma sätt är det omöjligt för dig att må dåligt och samtidigt ha positiva tankar. Hur du känner dig är en exakt spegling av och ett mycket exakt mått på vad du sänder ut i varje ögonblick. När du mår bra behöver du inte bekymra dig om något annat eftersom dina tankar, ord och handlingar kommer att vara positiva. Att helt enkelt känna positifva känslor är en garanti för att du ger kärlek, och all den kärleken måste komma tillbaka till dig.

Bra betyder bra
De flesta månniskor förstår hur det känns att må bra eller riktigt dåligt, men inser inte att de lever med negativa känslor en stor del av tiden. Många tror att det här med att må dåligt betyder att känna en extrem negativitet, såsom sorg, ilska eller rädsla. Att må dåligt innefattar visserligen alla dessa känslor, men de kan variera mycket i gradskillnad.

Om du känner dig “okej” för det mesta, kanske du tror att “okej” är en positiv känsla, eftersom du inte mår riktigt dåligt. Om du har mått riktigt dåligt och nu mår okej, så är det säkerligen mycket bättre än att må riktigt dåligt, men att må “okej” är för det mesta en negativ känsla, för att må “okej” är inte att må bra. Att må bra innebär att verkligen må bra! Positiva känslor innebär att du är lycklig, glad, upprymd, entusiastisk eller passionerad! När du mår “okej”, hyfsat bra eller egentligen inte känner någonting särskilt alls, då kommer ditt liv att vara “okej”, sådär eller ingenting särskilt alls! Det är inte ett bra liv. Positiva känslor betyder att du mår riktigt bra, och att må riktigt bra är vad som skapar ett riktigt bra liv!

När du känner glädje sänder du ut glädje och då får du tillbaka glädjefyllda upplevelser, glädjefyllda situationer och glada människor vart du än går. Från en liten upplevelse som att din favoritlåt spelas på radio till större upplevelser som att få löneförhöjning – allt det du upplever är attraktionslagen som svarar an på din känsla av glädje. När du känner dig irriterad, sänder du ut irritation, och du får tillbaka irriterande upplevelser, irriterande situationer och irriterande människor vart du än går. Från ett litet irritationsmoment som en surrande fluga till ett störrre irritationsmoment som att din bil går sönder – alla de här upplevelserna är attraktionslagen som svarar på din irritation.

Alla positiva känslor förenar sig med kärlekens kraft, för kärlekens kraft är källan till alla positiva känslor. Känslor som entusiasm, upprymdhet och passion kommer från kärlek, och när du genomgående upplever detta ger det dig ett liv fyllt av entusiastiska, spännande och passionerade upplevelser. Du kan få ut det mesta av kraften i en positiv känsla genom att vrida upp volymen på den. För att vrida upp volymen på en känsla, ta kommandot över den och förstärk den avsiktligt så att du mår så bra som du bara kan. För att förstärka känslan av entusiasm, riktigt hänge dig åt den! Sug ut allt du kan av den genom att känna den riktigt intensivt! När du känner passion eller upprymdhet, hänge dig åt de här känslorna och förstärk dem genom att känna dem så innerligt du bara kan. Ju mer du förstärker de goda känslorna, desto mer kärlek ger du, och det du får tillbaka i ditt liv kommer att bli fullkomligt spektakulärt. När du känner en positiv känsla, kan du också förstärka den genom att söka efter saker som du älskar. Genom att för ditt inre räkna upp alla de saker i ditt liv som är bra och som du älskar och är tacksam för, kommer du att förstärka dina positiva känslor – och du kan göra det var som helst och när som helst!

Dina känslor speglar det du ger
Du kan direkt avgöra om du har gett mer positiva känslor eller mer negativa känslor på de viktigaste områdena i ditt liv. Hur du känner inför varje del i ditt liv, såsom hälsa, pengar, ditt arbete och dina olika relationer, är en exakt avspegling av vad du har sänt ut inom varje område.

När du tänker på pengar speglar dina känslor vad du sänder ut ifråga om pengar. Om du mår dåligt när du tänker på pengar, för att du inte har tillräckligt, får du ofrånkomligen tillbaka negativa omståndigheter och upplevelser av att inte ha tillräckligt med pengar, eftersom det är den negativa känsla som du sänder ut.

När du tänker på ditt arbete berättar dina känslor vad du sänder ut när det gäller jobbet. Om du tycker om ditt arbete får du ofrånkomligen tillbaka positiva omständigheter och upplevelser i ditt arbete, för det är den positiva känslan som du sänder ut. När du tänker på din familj eller din hälsa eller vilket område som helst, som är viktigt för dig, berättar dina känslor vad det är du sänder ut.

Var uppmärksam på dina känslor och din sinnesstämning, för det finns ett direkt samband mellan dina känslor och din synliga värld. Livet är inte något som änder dig, livet svarar an på dig. Livet är upp till dig! Varje del av ditt liv är upp till dig. Det är du som skapar ditt liv. Det är du som skriver ditt livs historia. Det är du som regisserar filmen om ditt liv. Du bestämmer hur ditt liv ska vara – genom det du sänder ut!

Det finns oändliga nivåer av positiva känslor som du kan känna, vilket betyder att det inte finns något slut på vilka höjder du kan nå upp till. Det finns också många nivåer av negativa känslor, som kan bli alltmer negativa. När det gäller negativa känslor finns det dock en nedre gräns, som vi inte står ut med att gå förbi, vilket tvingar oss att välja de positiva känslorna igen. Det är ingen tillfällighet att positiva känslor känns fantastiska och negativa känslor känns riktigt dåliga. Kärlek är livets högsta styrande kraft, och den kallar på dig och drar dig till sig genom dina positiva känslor så att du ska kunna leva det liv du var menad att leva. Kärleken kallar också på dig genom dina negativa känslor, eftersom de talar om för dig att du är avskuren från den positiva livskraften!

Allting handlar om vad du känner
Allting i livet handlar om vad du känner. Alla beslut du fattar i livet grundar sig på vad du känner. Den allra främsta drivkraften i ditt liv är dina känslor! Vad du än vill ha i livet, vill du ha därför att du älskar det och därför att det får dig att känna positiva känslor. Det du inte vill ha i livet, vill du inte ha därför att det väcker negativa känslor i dig.

Du vill vara frisk, eftersom det får dig att må bra och eftersom du mår dåligt om du är sjuk. Du vill ha pengar, eftersom det känns bra att kunna köpa och göra de saker som du älskar och eftersom det känns tråkigt när du inte kan det. Du vill ha lyckliga relationer, eftersom de får dig att må bra och eftersom problematiska relationer får dig att må dåligt. Du vill ha glädje och lycka, eftersom det känns bra och eftersom det känns dåligt att vara olycklig.

Alla de saker du vill ha motiveras av de positiva känslor de ger dig! För hur tar du emot de positiva saker du vill ha i livet? Med positiva känslor! Pengarna vill ha dig. Hälsan vill ha dig. Lyckan vill ha dig. Alla de saker du älskar vill ha dig! De bara väntar på att få komma in i ditt liv, men du måste först sända ut positiva känslor för att dra dem till dig. Du måste inte kämpa för att förändra omständigheterna i ditt liv. Det enda du behöver göra är att sända ut tillräckligt mycket kärlek genom positiva känslor, så kommer det du änskar att dyka upp i ditt liv!

Dina positiva känslor tar kärlekens kraft i anspråk – kraften som leder dig till allt det goda i livet. Dina positiva känslor talar om för dig att det här är vägen till det du vill ha. Dian positiva känslor talar om för dig att när du mår bra kommer livet också att bli bra! Men du måste sända ut positiva känslor först!

Om du har haft för vana att säga till dig själv: “Jag kommer att bli lycklig när jag får en bättre bostad”, “jag kommer att bli lycklig när jag för ett jobb eller blir befordrad”, “jag kommer att bli lycklig när vi har mer pengar”, “jag kommer att bli lycklig när jag kan resa” eller “jag kommer att bli lycklig när mitt företag blir framgångsrikt”, kommer du aldrig att få de där sakerna, eftersom dina tankar motverkar kärlekens sätt att fungera. De motverkar attraktionslagen.

Du måste vara lycklig först. Du måste ge lycka för att kunna ta emot lycka!Det kan inte ske på något annat sätt, för allt det du vill ta emot i livet, måste du först ge! Du styr över dina känslor och din kärlek, och kärlekskraften ger dig tillbaka precis det du ger ut!

Ur boken Kraften av Rhonda Byrne

“Måttet på kärlek är kärlek utan mått”
Sankt Bernhard av Clairvaux (1090-1153)

Källa: http://wellness-wisdom-wealth.se/wellness-2/kanslornas-kraft/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Information

Detta inlägg publicerades på 29 mars, 2015 av i Känslor och märktes , .

Arkiv